Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Literatura podstawowa


  1. Mieczysław Majewski, Geometria wykreślna t.1, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1991
  2. Lewandowski Zbigniew, Geometria wykreślna, PWN, Warszawa, 1975
  3. Tadeusz Rachwał ,Stefania Dwuraźna, Geometria Wykreślna, PWN, Łódź, 1975
  4. Stanisław Szerszeń, Nauka o rzutach, PWN, Warszawa, 1963
  5. Piotr Arlet, Materiały pomocnicze do ćwiczeń z geometrii wykreślnej, Politechnika Szczecińska WBiA, Szczecin, 2004

Literatura dodatkowa


  1. Otto Edward ,Otto Franciszek, Podręcznik geometrii wykreślnej, PWN, Warszawa, 1975
  2. Otto Edward,Otto Franciszek, Zbiór zadań z geometrii wykreslnej, PWN, Warszawa, 1968