Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prowadzący przedmiot:


dr hab. inż. arch. Piotr Arlet - odpowiedzialny za przedmiot


dr inż. arch. Ryszard Hajdamowicz


mgr inż. arch. Alicja Świtalska